Η εταιρία με επωνυμία ΝΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε. ιδρύθηκε στις 4/7/2014 με έδρα στο Αιγάλεω επί της οδού Δωρίδος 66, και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 16/4/2019 με αριθμό καταχώρισης 1725454 με διακριτικό τίτλο «NASIS FROST» και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 131255101000

Η εταιρεία δεν έχει εγγυητικές εισφορές του άρθρου 79, και δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση.